top of page

ה ש ר א ה

"כל דבר הקיים בעולם באופן פיזי, היה פעם רעיון או מחשבה במוחו של מישהו. כמו שהמצאנו מלחמה, אפשרי שנמציא את השלום. כמו שלמדנו לפחד, נוכל ללמוד לאהוב. כמו שהתרגלנו לסבל והפרדה, נתאמן להכיל את תחושת החיבור והנועם. כמו ששכחנו לכבד, נזכר בחמלה לעצמנו. רגש ההודייה והחיבור לאחר, יהיו לנו אז כטבע פשוט. נסכים לא להסכים ונדע שלום."

(ליאת ישי)

 

"החינוך הינו הנשק החזק ביותר שברשותך, במטרה לשנות את העולם."

 (נלסון מנדלה)

 

"שום דבר לא יסיים מלחמה, עד שהאנשים עצמם יסרבו לצאת למלחמה."

(אלברט איינשטיין)

bottom of page