האקדמיה לשלום מלמדת את השלום על כל גווניו והבטיו

האקדמיה פועלת ב"מואה נווה מדבר " שבערבה, ובתל אביב.