תכנית לימודים בני נוער 2017

ספי קריתי – יזמות, בניה  נהול ופתוח

נירית דביר אטלס - נהול, הוראה ופתוח