תכנית לימודים בני נוער 2017

ספי קריתי – יזמות, בניה  נהול ופתוח

נירית דביר אטלס - נהול, הוראה ופתוח

© 2015 Peace Academy, created by Sefi Kiriaty

© Website designed by LIANA