תוכנית לימודים 2016

ספי קריתי – יזמות, בניה נהול ופתוח

ליאת ישי – נהול צוות וסטודנטים, הוראה ופתוח

אפרת שר שלום הנגבי – יעוץ, הוראה ופתוח

© 2015 Peace Academy, created by Sefi Kiriaty

© Website designed by LIANA