top of page

מואה הוא כפר אקולוגי  חדש שהוקם לפני מספר שנים בערבה מתוך חזון ליישוב ואכלוס הנגב על פי משנתו של דוד בן גוריון. היישוב החדש הינו מיזם המשתרע על פני 60 דונם של קרקע בלב המדבר, אשר נבנה על פי מודל אקולוגי של התמזגות עם הטבע תוך שימת לב מרבית של שמירה על איכות הסביבה, וקיימות.

 

* הבניה הייחודית למקום, בנויה סביב אגם אקולוגי ממי תהום שבאזור המטוהר באופן ביולוגי  

* הבניה המשולבת בנוף המדברי הקסום מתמזגת איתו מבלי לפגוע בו, ומאפשרת למתגוררים במקום   

   לחוות  את הטבע  הבתולי של המדבר במלוא הדרו.

* המבנים בני קומה אחת בצבעי המדבר נבנו מלבנים שלובנו ויוצרו במקום מאדמת המקום,

   והם חלק אורגני מהטבע המקומי.

* חומרי הבניה הם כולם טבעיים, בדי ברזנט, עץ, במבוק ולבני אדמה

* המים המסופקים למקום נובעים מקידוח של מי תהום בקרבת מקום

* האנרגיה המשמשת את המקום ברובה אנרגיה סולארית

 

כבר היום, רק שלוש שנים לאחר תחילת אכלוסו , וללא כל פרסום , שמה של מואה הולך לפניו ועובר מפה לאוזן בייחודו האקולוגי , ומושך אליו אורחים ותיירים שהתאהבו במקום.

האדריכל יוסף קריתי, מי שהגה את רעיון המיזם האקולוגי בנגב, והקים את המקום מתוך חזון של יישוב הנגב במתכונת אקולוגית של קיימות ושימור מקורות הטבע, חיים בשלום עם הסביבה , פתח את המקום למבקרים ותיירים כדי לחשוף את חוויית הקיימות ושימור הטבע לאוכלוסיה רבה ככל האפשר וכל זאת כדי שהמיזם האקולוגי ישמש תשתית ללימודי שלום , במקום , יש כיום כ 40 בתי אירוח אקולוגיים,  אולמות, חדרי סמינרים וכיתות לימוד וצפויים להיבנות עוד כ 20 בתי אירוח נוספים, כבר היום מתקיימים במקום סדנאות וסמינרים מקדמי שלום, אך עדיין לא על פי תכנית מגובשת ומאורגנת. כאשר המגמה היא להקים בעתיד  תשתית לימודית מאורגנת ונרחבת על ידי מומחים ידועי שם שיגיעו למקום לתת סמינריונים בנושאים מקדמי שלום. עקרונות מיזם לימודי השלום המבוססים, על שוויון ובעור הגזענות, סובלנות והרמוניה

קרן מרדכי קריתי, שתומכת במיזמי לימוד ותרבות בישראל, נרתמה ליצור שיתופי פעולה לקידומו של מיזם מופלא הזה יחד עם קרנות שעקרונות אקולוגיים אלה ולימודי השלום מדברים אל ליבם.

bottom of page