top of page

תפעול אקדמיה

 

האקדמיה תפעל כגוף ללא מטרת רווח.
היא תאפשר השתתפות ולימוד לכל מגוון האוכלוסייה, באמצעות מלגות, תרומות, וכן התנדבות באחזקת המקום כהשתתפות בשכר לימוד. האקדמיה תארגן כנסים, סימפוזיונים, וסדנאות בנושאי שלום ; כמו כן תאפשר האקדמיה לינה ומגורים למשתתפים לתקופות הלימוד השונות או לקורסים למיניהן.

 

האקדמיה לשלום מוקמת בערבה שבנגב, באזור מבודד וקסום בנווה מדבר. בעצם קיומה היא מיישמת עקרונות של הרמוניה עם הסביבה בשיטות בנייה אקולוגיות. היא נבנית מחומרים מקומיים, בשיטות ובתרבות בנייה הקיימים בסביבתה, היא מתמקדת בשימוש באנרגית השמש המצויה בשפע באזור, היא דואגת לניצול שפכים מקסימאלי ולזיהום סביבתי מינימאלי. המים ברובם מגיעים ממקור בלתי נדלה של מאגר מי תהום חצי מליחים ומוטפלים.


האקדמיה נבנית בשלבים ובהדרגה. תהליך ההקמה מהווה תהליך למידה בפני עצמו. הסטודנטים יקחו חלק בהקמה כשלב בלימודיהם. בנוסף לכך תפעל האקדמיה במסגרת ובשתוף פעולה עם  תוכניות לימוד הקימות היום, בארץ ובעולם.
תכנים הנלמדים, ומחקרים הנעשים בנושאי הלימוד של האקדמיה, ישולבו בתוכנית הלימודים, כך שהלומדים יוכלו לקבל קרדיטים על קורסים שהם עוברים בתוכניות לימוד או סדנאות בנושאי השלום למיניהם.

 

אנו מאמינים בשינוי והתחדשות מתמדת בלימודים, בתוכניות ובבניה. כשם שהחיים הם זרימה בלתי פוסקת של צמיחה וגדילה בתהליכים של קבלה והשכנת שלום.

 

bottom of page