top of page

תכנית לימודים בני נוער 2019

ספי קריתי – יזמות, בניה  נהול ופתוח

נירית דביר אטלס - נהול, הוראה ופתוח

המשתתפים באקדמיה לשלום

 

בית הספר הדמוקרטי- קשת, זכרון יעקוב

חטיבת "עתיד"- כפר יונה

חטיבת "ברטעה" ברטעה

תיכון ערערה למדע וטכנולוגיה-ערערה

הכפר הירוק על שם לוי אשכול

אלבשאאר למדעים סכנין

אולגה – בית הספר הדמוקרטי גבעול

כרמל זבולון- יגור

רמות זבולון – איבטין

מכללת גורדון לחינוך-חיפה

עמותת מבט-

 

bottom of page