top of page

קבוץ נאות סמדר

בראשית שנות ה -80 קבוצה של ירושלמים באו עם רעיון -

לצור חברה יותר הרמונית וחומלת דרך בחינת טבע האדם.

כ - 'אנשי מעשה' הם הקימו בשנת 1989 את קבוץ נאות סמדר בנגב הדרומי.

חברה לומדת שחבריה מקימים את חזון הקבוצה, דרך עבודה, מערכות יחסים והתבוננות.

 

תכני לימוד והנחיה:

* הדינמיקה והאתגרים ביחסים הדדים ושתופי פעולה.

* אמנות הדו שיח, הקשבה, התבוננות , מחקר ומציאת מטרות משותפות.

* רכישת מיומנות שמושית בשטחים שונים כחקלאות, אמנות, חנוך, ובניה אקולוגית.

* פתוח תודעה סביבתית – למוד על צורות חיים ברי קיימא. ובכלל זה: חקלאות אורגנית בניה אקולוגית ומציאת פתרונות יצירתיים לשמוש חוזר במים ובאנרגיות מתחדשות.

Please reload

bottom of page