top of page

ד"ר דניאל נווה

מלמד בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ובבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל-אביב. דניאל חי שנה בקרב אנשי הניאקה, חברת לקטים-ציידים מיערות הגשם של דרום-הודו. מחקריו מתמקדים באופן בו אנשים בחברות לקטים-ציידים תופסים את הסביבה ובבחינת השוני בין צורת תפיסה זו לדרכי התפיסה הרווחות בחברות שונות בעולם. במקביל למחקר אקדמאי, הוא מקדיש חלק משמעותי מזמנו להתנסות והוראה של מסורות שונות של מדיטציה (ניאנה, קונדליני יוגה והקורס בניסים). לדניאל תואר שלישי באנתרופולוגיה, תואר שני בארכיאולוגיה פרהיסטורית ותארים נוספים בהיסטוריה ובחינוך. במהלך שנות התשעים הוא השתתף בחפירות ארכיאולוגיות של אתרים פרהיסטוריים מתקופות שונות.

 

תכני הלימוד וההנחיה

תכנים הקשורים לשלום עם הסביבה, חוכמת ההקשבה ושלום הנובע מידיעה עצמית.

Please reload

bottom of page