top of page

ד"ר אבי אלקיים

ראש מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה אוניברסיטת בר-אילן.

אלקיים הוא פעיל שלום למעלה מתריסר שנים מתמקד בדיאלוג רוחני בין־דתי לשלום,

אהבה וסובלנות בעיקר בין יהודים ומוסלמים בישראל, פלסטין ובארצות אירופה.

 

בין יוזמות השלום של ד"ר אבי אלקיים:

 

אלקיים היה בין המייסדים של דרך אברהם - הדרך הסוּפית הישראלית 

קבוצה זו המשותפת ליהודים ולמוסלמים המקיימת מפגשים שבועיים, סופי שבוע, סדנאות ומוזיקה לאהבה ולשלום בין יהודים ומוסלמים 

על הבסיס של הקבלה, החסידות ביהדות והמסורת המיסטית הסוּפית באסלאם.

 

אלקיים הוציא לאור את סידור אדון השלום 

בשיתוף הרב רוברטו ארביב והשיח' ע'סאן מנאצרה.

 

סידור זה הוא ייחודי בסוגו בעולם בכך שהוא כולל בתוכו בכרך אחד 

תפילות לשלום משלוש הדתות הגדולות יהדות, נצרות ואסלאם 

בשלוש שפות עברית, ערבית ואנגלית.

 

Please reload

bottom of page