top of page

גור רותם

M.S.אקולוג

מורה לפרמקלצ'ר.

מייסד "אדמאמא" משק אקולוגי לניסוי והדגמה במושב ניר משה. שוחר שלום כרוני

תכני הלימוד וההנחיה:

הקשרים אדם- אדמה וריפויים , קידום תודעת שפע על ידי יצירתו. מקומנו בביוספירה- ותכנון מערכת החיים שלנו לאור ההכרה בו.

Please reload

bottom of page