top of page

גלית ושי חנין

בעלים ומייסדים של "תובנות- "Center of Council Insight. זוג נשוי מבחירה מזה 22 שנה והורים לשלושה, מפתחי מודל "תקשורת כדורית", מחלוצי דרך מעגל הקשבה בישראל, מכשירי מנחים וצוותים  בשיטה בארץ ובאירופה, בתחום החינוכי, עסקי וזוגי.

גלית  M.A במשאבי אנוש מבית הספר הגבוה למנהל בפריז.שי MBA במנהל עסקים מבית הספר הגבוה למינהל בפריז. מרצה למנהל עסקים, יועץ עסקי ויזם  מזה 20 שנה.

 

אנו מאמינים ופועלים מתוך כך שהקשבה, ותקשורת הם הבסיס לניהול מערכות יחסים ואיכות חיים מיטבית. המשימה שלנו היא פיתוח מיומנויות תקשורת והקשבה תוך פיתוח של התבוננות ושינוי תגובתיות אוטומטית, עצמית המביאה לפיתוח הקשבה ושינוי תקשורת לאחר ואחד לשני. דרך זו של חזרה להקשבה וההתבוננות ללא שיפוטיות מהלב מובילה לשיתוף פעולה, תחושת שייכות, משמעות והבנה שאנחנו חלק מאחד שלם.

שיטת ההנחייה: תקשורת כדורית

מודל "תקשורת כדורית" מציע עבודה קבוצתית חווייתית, היוצרת דיאלוג פנימי ובין-אישי חדש ושונה, עם שימת דגש על המחבר והמצמיח, תוך פריצת חסמים ודפוסים מעכבים. הלמידה מתבצעת באמצעות התנסות, בשילוב תכנים תיאורטיים המותאמים לארגון ולנושא. תקשורת זו מבוססת על פיתוח יכולות וכישורים של הקשבה חדשים לצד הבניית תפיסה חדשה המובילים יחד למיצוי פוטנציאל ה"שלם" הגדול מסכום חלקיו.

"תקשורת כדורית" הינו מודל ייחודי המבוסס על "The way of Council" אשר עובד בארה"ב מזה כ- 50 שנה ופותח על ידי ד"ר ג'ק צימרמן. בנוסף, מודל "תקשורת כדורית" משלב מספר תיאוריות, כגון: מעגל הקשבה, אינטליגנציה קבוצתית, חקר מוקיר ועוד.

Please reload

bottom of page