top of page

נירית דביר- אטלס

מרצה ומאמנת את הלומדים באקדמיה לתרגם את התודעה, המיומנויות והכלים הנלמדים והנרכשים במהלך הלימודים, לעשייה יומיומית, לפרויקטים אישים וקבוצתיים לקידום השלום בכל רבדיו. 

הקמה וניהול של חברת הייעוץ sight, התמחתה בפיתוח ארגוני וניהולי, ייעוץ ואימון לארגונים מנהלים.  

מרצה, להתנהגות ארוגנית, במחלקה לניהול, באוניברסיטה הפתוחה.  

Please reload

bottom of page